Relacja z konferencji “Życie bez glutenu – aspekty praktyczne diety w celiakii i innych chorobach glutenozależnych”

4 kwietnia 2018 roku w Auli Instytutu Zdrowia Publicznego przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna zatytułowana “Życie bez

glutenu – aspekty praktyczne diety w celiakii i innych chorobach glutenozależnych”. Konferencja zaadresowana została do osób cierpiących na celiakię, nietolerancję glutenu lub alergię na gluten i ich rodzin oraz do osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia (do studentów kierunków medycznych i pokrewnych, dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów) i wszystkich zainteresowanych tematyką diety bezglutenowej.  Konferencję objęli patronatem naukowym Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Tomasz Brzostek oraz Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego dr hab. Christoph Sowada. Na czele Komitetu Naukowego stanęły: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka IZP WNoZ UJ CM, Prodziekan ds. stopni i rozwoju naukowego oraz dr n. med. Beata Piórecka i dr n. o zdr. Ewa Błaszczyk-Bębenek, sprawujące funkcję opiekunów Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Żywienia Człowieka, a także mgr Małgorzata Źródlak – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Komitet Organizacyjny Konferencji utworzony został przez studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego – członków Koła Naukowego oraz jego sympatyków.

   

Konferencja została podzielona na trzy sesje. W sesji pierwszej dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ, kierownik studiów na kierunku dietetyka, zastępca kierownika Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM przedstawiła aktualny stan wiedzy dotyczący diagnostyki i leczenia chorób glutenozależnych, a następnie dr n. med. Katarzyna Przybyszewska – Kierownik Pododdziału Gastroenterologii, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przedstawiła powyższe zagadnienia w kontekście pacjentów pediatrycznych. W kolejnych sesjach uczestnicy mogli dowiedzieć się jak unikać niedoborów składników pokarmowych w realizacji diety bezglutenowej, co przedstawiła mgr Maria Kret, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki, natomiast mgr inż. Paulina Jamrozik (poradnia dietetyczna MEDIS) omówiła praktyczne aspekty przygotowania potraw bezglutenowych. Z wystąpieniami przybyli również Rafał Jasiński, reprezentujący Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, który zapoznał uczestników z osiągnięciami oraz wyzwaniami, przed którymi stoi obecnie Stowarzyszenie. Mieliśmy też okazję wysłuchać wystąpień przygotowanych przez dr n. med. Emilię Majsiak (EMMA MDT), która podzieliła się z nami wynikami badań naukowych, dotyczących oceny przyczyn trudności w rozpoznawaniu celiakii oraz mgr Paweł Krzemień (EUROIMMUN P

OLSKA), który przedstawił sposoby monitorowania diety bezglutenowej. Referaty wygłosili również przedstawiciele Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Żywienia Człowieka: Patrycja Nawojowska – dietetyk, przewodnicząca Koła oraz Łucja Dobrucka – dietetyk, studentka V roku kierunku lekarskiego, aktywny członek Koła przy Zakładzie Żywienia Człowieka.

Uczestnicy mieli okazję do degustacji produktów bezglutenowych przekazanych przez firmy: Dr Schär, Incola i Bezgluten. Przerwy kawowe ufundowane zostały przez krakowską restaurację WieloPole3, należącą do programu MENU BEZ GLUTENU.

Podczas konferencji odbył się quiz wiedzy o diecie bezglutenowej. Uczestnicy z najwyższymi lokatami punktowymi otrzymali nagrody-upominki książkowe ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz vouchery do realizacji w restauracji WieloPole3.

Organizatorzy konferencji wyrażają wdzięczność Sponsorom – firmom: Bezgluten, Dr Schär, Emma MDT, Euroimmun i Incola oraz restauracji WieloPole3, a także Pani Annie Nykiel, Martynie Podsiadło i Panu Jerzemu Sawiczowi za wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz Panu Mikołajowi Dobruckiemu, absolwentowi krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, za wykonanie oprawy graficznej konferencji.

           

Celem konferencji było poszerzenie i aktualizacja wiedzy na temat diety bezglutenowej o aspekty praktyczne jej codziennego stosowania, zapoznanie z najnowszymi doniesieniami naukowymi oraz zapewnienie narzędzi i umiejętności do stworzenia bezpiecznych i satysfakcjonujących warunków życia z chorobą. Mamy nadzieję, że założenie to udało się zrealizować, a wrażenia wyniesione ze spotkania specjalistów i pacjentów w celu wymiany doświadczeń staną się inspiracją do szukania wspólnych perspektyw we współpracy terapeutycznej opartej na holistycznym spojrzeniu na problem życia pacjentów na diecie bezglutenowej.

Łucja Dobrucka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

  

Od Zarządu: Serdecznie dziękujemy Łucji Dobruckiej oraz wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji Konferencji.