Na etykiecie

Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) producent jest zobowiązany umieszczać na opakowaniu informację na temat:

  • pochodzenia skrobi i skrobi modyfikowanej, jeżeli skrobia ta może zawierać gluten,
  • składników alergennych, w tym glutenu.

Producent nie musi znakować z wyraźnym odniesieniem do nazwy składnika alergennego:

  • syropów glukozowych na bazie pszenicy w tym glukozy (dekstrozy) oraz produktów z nich wytworzonych, jeżeli stopień , w jakim zostały przetworzone, nie może zwiększyć poziomu alergenności oszacowanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA) dla produktu, z którego się wywodzą,
  • maltodekstryny na bazie pszenicy oraz produktów z nich wytworzonych, jeżeli stopień, w jakim zostały przetworzone, nie może zwiększyć poziomu alergenności oszacowanej przez EFSA dla produktu, z którego się wywodzą,
  • syropów glukozowych na bazie jęczmienia,
  • zbóż wykorzystywanych w destylatach do napojów spirytusowych.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z oznakowaniem produktu spożywczego konsument może składać skargę do każdego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Do kontroli żywności upoważniona jest również Inspekcja Handlowa.
Pamiętajmy, że również my, konsumenci powinniśmy wymagać od producentów stosowania się do przepisów, które są niezbędne do prawidłowego przestrzegania diety bezglutenowej.