Magazyn dla członków Stowarzyszenia

Ósmy numer „Bez glutenu” już dostępny.

Nasz magazyn otrzymują bezpłatnie wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską (30 zł raz w roku). Spis treści nowego numeru znajduje się tutaj.