Konsultacje z dietetykiem w Poznaniu – 23 marca 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką celiakii i diety bezglutenowej na kolejne indywidualne bezpłatne konsultacje z dietetykiem, które odbędą się w czwartek 23 marca 2017 roku w godz. od 17:00 do 20:00 w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Centrum Bukowska” ul. Bukowska 27/29 (parter, sala szkoleniowo-doradcza). Konsultacje poprowadzi mgr Daria Jaroszewska.

Zapisy przyjmujemy na adres mailowy: poznan@celiakia.pl do 22 marca 2017 r. Prosimy dodać w tytule maila: „Konsultacja z dietetykiem – 23.03.2017”, a w treści imię i nazwisko uczestnika konsultacji, numer telefonu a także preferowaną godzinę konsultacji. Dla sprawniejszego przebiegu konsultacji prosimy o przygotowanie pytań do dietetyka.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby należące do Stowarzyszenia i z opłaconą składką za rok 2017. Osoby nienależące do Stowarzyszenia zostaną zapisane na listę rezerwową. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym. W recepcji prosimy o poinformowanie, że są Państwo ze Stowarzyszenia i przyszli na konsultacje z dietetykiem.

Na miejscu będzie możliwość otrzymania materiałów na temat diety bezglutenowej i rozmowy z przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy poznan@celiakia.pl. Serdecznie zapraszamy!

Oddział Poznań