1% od emerytów i rencistów – to łatwe!

Każdy emeryt i rencista może przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Nie musi się w tym celu sam rozliczać z urzędem skarbowym – robi to za niego ZUS. Wystarczy, że wypełni i wyśle prosty formularz PIT-OP.

Jeśli emeryt lub rencista chce przekazać 1% podatku (np. naszemu Stowarzyszeniu), wystarczy że wpisze w formularzu PIT-OP swoje dane i nr KRS organizacji (nasz numer KRS to 00 00 27 37 81), podpisze go i wyśle do swojego urzędu skarbowego. Nie wymaga to wpisywania żadnych kwot i samodzielnego wyliczania 1% podatku – zrobi to ZUS. Nie trzeba nawet wpisywać nazwy organizacji, wystarczy sam jej numer.

Zachęcamy – informujcie o możliwości skorzystania z PIT-OP swoich bliskich na rencie i emeryturze, wydrukujcie im PIT-OP i zachęćcie do przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Dziękujemy!